Although Lena has long felt like The Ugly Duckling, slowly it’s starting to dawn on her that inside she’s hiding a beautiful young swan. She comes out of her shell and in the mirror she now sees her true self. She wonders to herself whether it will after all turn out well with her and with us. I’m fully confident, and also quite proud, that we’ve come this far. Can We Fix It? Yes, We Can!! Finally, after almost five years, Lena gives up her house and moves in with me. We’re going to build a nest.

Hoewel Lena zich lang The Ugly Duckling heeft gevoeld, begint het langzaam tot haar door te dringen dat in haar een mooie, jonge zwaan in schuilt. Ze komt uit haar ei gekropen en ziet nu in de spiegel haar ware gedaante. Ze vraagt zich af of het dan toch allemaal goed gaat komen met haar én met ons. Ik ben vol vertrouwen, en ook wel trots dat we zover gekomen zijn. Can We Fix It? Yes, We Can!! Uiteindelijk, na bijna vijf jaar zegt Lena haar huis op en trekt ze bij mij in. We gaan samen een nestje bouwen.

Obwohl sich Lena lange wie The Ugly Ducking gefühlt hat, fängt es langsam an, zu ihr durchzudringen, dass sich in ihr ein schöner, junger Schwan verbirgt. Sie kommt aus ihrem Ei gekrochen und sieht in dem Spiegel ihre wahre Gestalt. Sie fragt sich, ob doch alles gut enden wird mit ihr – und mit uns. Ich habe volles Vertrauen und bin auch wohl stolz, dass wir soweit gekommen sind. Can We Fix It? Yes, We Can!! Schließlich gibt Lena nach fünf Jahren ihr Haus auf und zieht bei mir ein. Wir bauen zusammen ein Nest.

Bien que Lena se sente depuis longtemps The Ugly Duckling, elle commence lentement à se rendre compte qu’il y a un magnifique et jeune cygne en elle. Elle sort de sa coquille et le miroir reflète maintenant son apparence réelle. Elle se demande si elle et nous allons nous en sortir après tout. Je suis confiant et fier que nous soyons arrivés jusqu’ici. Can We Fix It? Yes, We Can! Finalement, après presque cinq ans, Lena quitte sa maison et emménage avec moi. Nous allons construire notre nid douillet ensemble.