Sometimes Lena’s head reels a little. Particularly when she’s in her “dark mode”, it all becomes too much and she loses control. She then feels ashamed of her angry, childish behavior. She wonders what others will think of her.Lovingly, I will then call her by her nickname, Duister Deerntje (Murky Maiden), in the hope of softening her up, so that she will stop judging herself and worrying about the future, so that we can continue our dance.

Soms tolt het in het hoofd van Lena een beetje. Vooral als ze in haar “duistere modus” zit, vliegt het haar allemaal aan en is ze de besturing kwijt. Ze schaamt zich dan voor haar boze, kinderlijke gedrag. Ze vraagt zich af wat anderen wel niet van haar zullen denken. Liefdevol noem ik haar dan bij haar koosnaam; Duister Deerntje (Murky Maiden) in de hoop haar zacht te maken, zodat ze stopt met zichzelf te veroordelen en te piekeren over de toekomst, zodat we weer verder kunnen gaan met onze gezamenlijke dans.

Manchmal stürmt es ein wenig in Lenas Kopf. Vor allem wenn sie in ihrem “düsteren Modus” ist,  wirbelt alles herum und verliert sie die Steuerung. Sie schämt sich dann für ihr aufgebrachtes, kindisches Verhalten. Sie fragt sich, was andere wohl über sie denken. Liebevoll spreche ich sie dann mit ihrem Kosenamen an: Duister Deerntje (Murky Maiden) – in der Hoffnung, sie zu sänftigen, sodass sie aufhört, sich selbst zu verurteilen und über die Zukunft zu grübeln, sodass wir unseren gemeinsamen Tanz wieder weiterführen können.

Parfois, ça tourne un peu dans la tête de Léna. Surtout quand elle est en “mode sombre”, tout lui tombe dessus et elle perd le contrôle. Elle a honte de son comportement colérique et enfantin. Elle se demande ce que les autres vont penser d’elle. Je l’appelle alors affectueusement par son surnom, Duister Deerntje (Murky Maiden) dans l’espoir de lui apporter un peu de douceur, pour qu’elle cesse de se juger et de s’inquiéter pour l’avenir, et que nous continuions à danser ensemble.