I do, however, write her a letter about how I experienced the day of the abortion. In response to this letter, we get in touch again. We manage to discuss what happened and understand each other better. We decide to start over.

Wel schrijf ik haar nog een brief over hoe ik de dag van de abortus heb beleefd. Naar aanleiding van deze brief komen we toch weer in contact. Het lukt ons om wat gebeurt is te bespreken en met meer begrip voor elkaar, besluiten we om het opnieuw te proberen.

Wohl schreibe ich ihr noch einen Brief darüber, wie ich den Tag der Abtreibung erlebt habe. Aufgrund des Briefs kommen wir doch wieder in Kontakt. Es gelingt uns zu besprechen, was passiert ist und mit gegenseitigem Verständnis entscheiden wir uns, es noch einmal zu probieren.

Toutefois, je lui écris une autre lettre, pour lui raconter comment j’ai vécu le jour de l’avortement. Suite à cette lettre, nous reprendrons contact. Nous arrivons à discuter de ce qui s’est passé et, avec plus de compréhension l’un pour l’autre, nous décidons d’essayer à nouveau.