But I know I won’t be able to keep that up for long. The game of flirting, attracting, repelling and conquering is too much fun! I Love It!! During a party, I look around for the most attractive girls and soon, under the influence of beer and testosterone, I am back on my throne again. A dangerously sharp throne for sure, but the gate is open again. Bring it on!!!

Maar goed, lang houd ik dat toch ook weer niet vol. Het spel van flirten, aantrekken, afstoten en veroveren, is daar toch te leuk voor. I Love It!! Tijdens een feestje kijk ik om me heen naar de meest aantrekkelijke meisjes en onder invloed van bier en testosteron zit ik al gauw weer op mijn troon. Een gevaarlijk scherpe troon dat wel, maar de poort staat weer open. Laat ze maar komen!!

Nun gut, lange halte ich das auch schon wieder nicht aus. Das Spiel des Flirtens, Anziehens, Abstoßens und Eroberns ist doch zu schön. I Love It!! Während einer Party schaue ich mich nach den attraktivsten Mädchen um und unter dem Einfluss von Bier und Testosteron sitze ich schon rasch wieder auf meinem Thron. Einem gefährlich scharfen Thron, das schon, aber das Tor steht wieder offen. Lass sie ruhig kommen!!

De toute façon, ça ne durera pas longtemps. Le jeu de flirter, d’attirer, de repousser et de conquérir, c’est beaucoup trop amusant. I Love It ! Pendant une fête, je regarde autour de moi les filles les plus séduisantes et sous le coup de la bière et de la testostérone, je suis rapidement de retour sur mon trône. C’est un trône dangereusement pointu, mais le portail est à nouveau ouvert. Laisse-les venir !