“Please,” I beg her, “bite the bullet and kiss the frog. You will see that it will change into the Prince of Love. Let’s face our difficulties together, and we will work them out!”. Like a curious gosling, she hesitates at the door. Will she go inside?

“Alsjeblieft”, smeek ik Hilde, “bijt door de zure appel heen en kus de kikker. Je zal zien dat hij verandert in de Prince of Love. Laten we onze moeilijkheden samen onder ogen zien, dan komen we er wel uit.” Als een nieuwsgierig gansje staat ze voor de deur te aarzelen. Zal ze naar binnen gaan?

“Bitte”, flehe ich Hilde an “beiße durch den sauren Apfel hindurch und küsse den Frosch. Du wirst sehen, dass er sich in den Prince of Love verändert. Lass uns unsere Schwierigkeiten zusammen unter die Augen treten und dann kommen wir gut aus dieser Sache heraus.“ Wie eine neugierige Gans steht sie an der Tür zu zögern. Wird sie reingehen?

« S’il te plaît, » je la supplie, « sert les dents et embrasse la grenouille. Tu le verras se transformer en Prince of Love. Affrontons nos difficultés ensemble, et on va s’en sortir. » Comme un oison curieux, elle hésite sur le seuil de la porte. Va-t-elle entrer?