The wonderful sex we had, where we could fully surrender. The fiery battle of passionate sex where the man needs to climb a pyramid of love and his partner waits in full dedication. Up, On Her Knees. For me this can only happen within the walls of the garden of love.

De fijne seks die we hadden en waar we ons volledig aan over konden geven. Het vurige gevecht van de passievolle seks waarbij de man de piramide van liefde moet beklimmen en waar zijn vrouw vol overgave op hem wacht. Up, On Her Knees. Voor mij kan dat alleen plaatsvinden binnen de ommuurde tuin van de liefde.

Der tolle Sex, den wir hatten und worin wir uns vollständig fallen lassen konnten. Das blutige Gefecht des lustvollen Sex, bei dem der Mann die Pyramide der Liebe erklimmen muss und bei dem die Frau in voller Aufgabe auf ihn wartet. Up, On Her Knees. Für mich kann das nur innerhalb des ummauerten Gartens der Liebe stattfinden.

Quand nous faisions l’amour, c’était exceptionnel, nous pouvions totalement nous abandonner l’un à l’autre ! La bataille ardente du sexe passionné où l’homme doit escalader la pyramide de l’amour et où sa femme l’attend pleine de désir. Up, On Her Knees. Pour moi, cela ne peut se produire que dans le jardin clos de l’amour.