The first quality I ascribe to myself is Adventurous. I like to go out and discover new things, choose new paths, both literally and figuratively. I like to involve other people in my adventures.

De eerste is Adventurous. Ik ben ondernemend, ik houd ervan om de wereld in te trekken en nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe wegen in te slaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik vind het fijn om andere mensen te betrekken in mijn avonturen.

Die erste ist Adventurous. Ich bin unternehmunsglustig, ich mag es, in die Welt zu ziehen und neue Dinge zu entdecken, neue Wege einzuschlagen, sowohl buchstäblich als auch bildlich. Ich finde es schön, andere Menschen in meine Abenteuer zu involvieren.

Le premier est Adventurous. Je suis entreprenant, j’aime découvrir le monde et de nouvelles choses, innover, au sens propre comme au sens figuré. J’aime impliquer d’autres personnes dans mes aventures.