It becomes increasingly clear that the problems we encounter are related to a dark part within Lena. Time and again she projects negative feelings from the past into the present. If it goes on like this, our relationship cannot continue. First she will have to face her old pain, retreat to the Lonely Mountain and accept that suffering is a part of life. And then finally it can lead her to the mountains of gold.

Het begint nu steeds duidelijker te worden dat de problemen die we tegenkomen te maken hebben met een donker stukje in Lena. Steeds weer projecteert ze negatieve gevoelens uit het verleden op het heden. Zoals het nu gaat, kan onze relatie geen doorgang vinden. Eerst zal ze haar eigen stuk onder ogen moeten zien, zich terugtrekken op de Lonely Mountain en aanvaarden dat lijden bij het leven hoort. Uiteindelijk kan dat haar gouden bergen opleveren.

Es beginnt jetzt immer deutlicher zu werden, dass die Probleme, auf die wir stoßen, mit einem dunklen Stückchen in Lena zu tun haben. Immer wieder projiziert sie negative Gefühle aus der Vergangenheit in die Gegenwart. So wie es jetzt läuft, kann unsere Beziehung nicht weitergehen. Erst muss sie ihrem eigenen alten Schmerz unter die Augen treten, sich auf die Lonely Mountain zurückziehen und akzeptieren, dass Leiden zum Leben dazugehört. Schlussendlich kann ihr das goldene Berge liefern.

Il est maintenant de plus en plus clair que les problèmes que nous rencontrons sont liés à la partie sombre du passé de Léna. Elle projette sans cesse des sentiments négatifs du passé sur le présent. Dans cette manière, notre relation ne peut pas continuer. Elle devra d’abord faire face à son propre problème, se retirer sur son Lonely Mountain et accepter que la souffrance fait partie de la vie. Finalement, cela pourrait lui apporter monts et merveilles.