During this period I don’t have a lot of time to make new Shrines. The various chores, such as earning money, renovating my house, taking care of my daughter and creating new work are difficult to combine. If I want to make this quest a public success as well, I will still need to invest a lot of time and energy. This is why I decide to finish my real house first. With this house, I earn money by renting out rooms, but not enough to pay for the renovation. So I work to make money and then put that into the renovation. When that’s all done, I hope I will have enough time to spend on my Quest for Love.

Veel tijd om nieuw Shrines te maken, heb ik op het moment niet. De verschillende taken zoals geld verdienen, mijn huis opknappen, voor mijn dochter zorgen en het maken van nieuw werk, zijn best lastig te combineren. Wil ik van deze Quest ook één publiekssucces maken, dan moet ik er nog veel tijd en energie in steken. Daarom heb ik besloten om eerst mijn echte huis af te maken. Met dit huis verdien ik geld door het verhuren van kamers, maar niet genoeg om ook het opknappen te kunnen bekostigen. Dus ik werk om geld te verdienen en stop dat in de restauratie. Als dat klaar is, hoop ik weer genoeg tijd in mijn Quest For Love te kunnen steken.

Viel Zeit um neue Shrines zu machen, habe ich momentan nicht. Die verschiedenen Aufgaben wie Geld verdienen, mein Haus renovieren, mich um meine Tochter kümmern und das Erstellen von neuen Werken sind ziemlich schwierig zu kombinieren. Wenn ich diese Quest auch zu einem Publikumserfolg machen möchte, muss ich noch viel Zeit und Energie reinstecken. Darum habe ich beschlossen, erst mein echtes Haus fertigzustellen. Mit diesem Haus verdiene ich durch das Vermieten von Zimmern Geld, aber nicht genug, um auch die Renovierungen bezahlen zu können. Also arbeite ich, um Geld zu verdienen und stecke das in die Restauration. Wenn das fertig ist, hoffe ich wieder genug Zeit in meine Quest For Love stecken zu können.